ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – IT Administrator

Το Βιογραφικό δημοσιεύτηκε από George.B σε IT.

Desired position type: Πλήρη Απασχόληση
Τοποθεσία: Αθήνα Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία George.B

Περίληψη

Ονοματεπώνυμο: Μπελιώτης Γιώργος
Ημ/νια Γέννησης: 27/04/1980
Στατιωτικές Υποχ.: Εκπληρωμένες
Online CV: http://noxious1980.wix.com/georgebeliotis

Εκπαίδευση

1. Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
2. Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο  – Ηλεκτρονικός
3. Cambridge Graduate First Certificate in English 

 

Εμπειρία

1. Cosmoone Hellas Marketsite S.A.  “Junior Engineer/Τεχνικός Η.Υ./IT & C Sector”
  6μηνη Πρακτική Άσκηση ως σπουδαστής του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικής.
  Τεχνική και Δικτυακή υποστήριξη συστημάτων δικτύου και των τερματικών σταθμών  
   εργασίας.  “Από 01/04/2004 έως 01/09/2004”
2. ΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.  “System and network Administrator/IT & C Sector”
    Τεχνική, Δικτυακή και λογισμική υποστήριξη συστημάτων δικτύου, τερματικών σταθμών      εργασίας, καταστημάτων λιανικής πώλησης και Logistic warehouses του ομίλου.
 “Από 15/05/2006 έως 20/09/2010”
3. Berson Group of Companies-ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. “System and network Administrator/IT & C Sector”
   Τεχνική, Δικτυακή και Λογισμική Υποστήριξη Συστημάτων Δικτύου, των WebSites, των τερματικών σταθμών εργασίας και των καταστημάτων λιανικής πώλησης του Ομίλου.
“Από 01/10/2010 έως 19/12/2012”
      

Δεξιότητες

 • 1. Administration level support on Windows XP, Vista, win7, win8
 • 2. Administration level support on MS Windows Server 2003 R2
 • 3. Administration level support on MS Exchange Server 2003
 • 4. Active Directory – Setup,Customization,management
 • 5. VMware, Oracle Virtualbox
 • 6. Good knowledge on Virtualization, Disaster Recovery, Cloud Computing( lync server, office 365)
 • 7. Panda Antivirus Admin Secure Console 2010
 • 8. Nagios Client-Linux monitoring
 • 9. Good Knowledge on MS office 2003, 2007, 2010
 • 10. Efficient knowledge on Linux Systems(Fedora, Ubuntu)
 • 11. (remote) troubleshooting and Technical Support
 • 12. Built a Computer System from scratch, Configuring, Customizing etc

Ομιλούμενες Γλώσσες

  Fluently in English due to working experience for almost 8 years.

4053 συνολικές προβολές, 3 σήμερα